Velkommen til Hoven Jagtforening

 gaarden.jpg

Aktuel information fra Hoven Jagtforening: 

Husk fællesjagt d. 19 November 2016.

Mødested hjemmeværnsgården. Parole kl. 8.15. Mødt i god tid og få indskrivning til jagt, bengæt og tilmelding til den store bøf efter jagten overstået. Dagen er kort og vi glæder os til, at præsenterer de terræner som lodsejerne har stillet til rådighed.

 

Kære Jagtforening og jægere.

Vi er fem studerende fra Aarhus Universitet (Business Development Engineer), der er i gang med vores semesterprojekt. I den anledning er vi ved at lave en markedsundersøgelse for jægernes købsadfærd i forbindelse med køb af jagtammunition. Undersøgelsen munder ud i en rapport, der analyser, hvor en eventuel virksomhed kan målrette sin markedsføring. 

Som tak for respondenternes bidrag, udloddes 2 x gavekort af 500 kr. til Østjysk Våbenhandel, samt 4 x 20 riffelpatroner, ved tilfældig lodtrækning (d. 1. dec) blandt respondenterne, der passer ind i målgruppen.

Besvarelsen er anonym og tager cirka 5 minutter at udfylde.

Undersøgelsen kan findes på dette link: http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=5APZNW631P32 

Vi vil sætte stor pris på, hvis De vil sende denne mail videre til foreningens medlemmer, så jægerne har mulighed for at påvirke fremtiden for jagtammunition.

Meld venligst tilbage, hvis i har lyst til at sprede spørgeskemaet og deltage i undersøgelsen.

På for hånd tak for jeres opmærksomhed.

Med venlig hilsen,

Kristian, Jeppe, Tobias L., Martin & Tobias M.